Rent A car Amorgos

Hyr e Bil, Amorgos Blue, Katapola

Hyr e Bil, Amorgos

Policy

Med denna överenskommelse hyr företaget ”Paschos Theofanis – Amorgos Blue Rent a Car”, numera ”Amorgos Blue Rent a Car” ut den presenterade bilen (eller annan bil som ersätter den) till undertecknad hyrestagare under följande villkor, vilka är fullt accepterade av hyrestagaren.

 • Hyrestagaren erhåller den utvalda bilen i utmärkt skick och redo att användas för det ändamål till vilket bilen uthyrs. Hyrestagaren måste returnera bilen och alla formulär, verktyg och extradelar (extra däck, domkraft, verktyg, första hjälpen väska, brandsläckare, varningstriangel och antenn) till ”Amorgos Blue Rent a Car” vid överenskommen tidpunkt.
 • Genomgång av fordonet görs av en av våra medarbetare. Alla eventuella nya skador på bilen måste ersättas av hyrestagaren i enlighet med vald försäkringsnivå.
 • Ett giltigt kreditkort måste visas och accepteras av ”Amorgos Blue Rent Car” för godkännande av hyrestagarens tillförlitlighet, även om betalningen utförs kontant.
 • Alla reservationer behöver betalas i början av uthyrningen och är ej återbetalningsbara.
 • När bilen hämtas kommer “Amorgos Blue Rent a Car” att uppta ett belopp från hyrestagarens kreditkort som en garanti. Hela beloppet kommer att återbäras vid hyrestidens slut förutsatt att inga andra ersättningar tillkommer. Beloppet varierar beroende på typ av bil: Grupp A 450€, Grupp B 650€.
 • Vid slutet av den överenskomna hyrestiden tillåter “Amorgos Blue Rent a Car” ett tidsspann på 29 minuter utan ersättningsskyldighet, därefter kommer hyrestagaren att debiteras på en ersättning på minst en full dags hyra.
 • Om hyrestagaren vill förlänga hyrestiden behöver detta meddelas till “Amorgos Blue Rent a Car”-s 24h innan hyrestiden går ut. Om hyrestiden går att förlängas ges hyrestagaren en skriftlig överrenskommelse. Om dessa regler inte följs blir hyrestagaren anklagad för illegal användning och illegalt innehav av fordon.
 • Hyrestagaren står för bränslekostnader. Bilen ska återlämnas med samma mängd bränsle som vid början av hyrestiden. Om bilen återlämnas med mindre bränsle debiteras hyrestagaren på priset för tankningen + 10€ för tankningsservice. Ingen återbetalning görs om bilen återlämnas med mer bränsle än vid början av hyrestiden.
 • Bilen får bara köras av hyrestagaren och extraföraren som framkommer i hyreskontraktet.
 • Uttryckligen förbjudet för hyrestagaren att a) frakta tung packning och baggage, b) att köra bilen med fler personer i än tillåtet, c) att hyra ut bilen till en tredje part, d) att överlåta bilen till någon annan än vem som framkommer i hyreskontraktet
 • Avbokningen är kostnadsfri 30 dagar före ankomstdatum, efter denna tid tar vi ut 50 % av bilpriset som avbokningsavgift och debiterar 100 % för en avbokning 15 dagar före ankomstdatum.
 • Hyrestagaren behöver godkänna tillämpade regler av KOK och andra regler av polisen/hamnpolisen. När en av KOK:s regler bryts står hyrestagaren för alla böter.
 • Förbjudet att lasta bilen på en färja utan skriftligt samtycke av hyresvärdens företag.
 • Förbjudet för hyrestagaren att reparera bilen på egen hand vid skada. Skador som beror på felaktig användning av fordonet, inkluderat förstörda däck, däckskador, skador på vindruta/fönster och skador under och inuti bilen, är inte täckta av den vanliga försäkringen. Om hyrestagaren köpt försäkring A (5€) är självrisken 500€ och försäkring B (10€) är självrisken 250€. Om bilen inte är brukbar p.g.a hyrestagarens felanvändning står hyrestagaren för hyra under tiden bilen repareras.
 • Att ha med brandfarligt material, miljöfarliga ämnen, droger eller annat dylikt och att använda bilen till att göra kriminella akter är olagligt. Kostnader som uppstår p.g.a. regelbrott mot dessa regler står hyrestagaren för. Vid olycka (brand, stöld m.m.)ska hyrestagaren eller extra chauffören meddela direkt till ”Amorgos Blue Rent a Car”. Hyrestagaren bör inom 24 timmar från olyckan fylla i ett formulär samt lämna in nödvändiga bilagor om olyckan på plats vid företagets kontor.
 • “Amorgos Blue Rent a Car” har ingen skyldighet att stå för förlorad egendom hos hyrestagaren samt passagerarna i hyrbilen under hyrestiden. Försäkringar täcker endast materiella skador på över 500€ eller 250€, förutsatt att extra kostnaderna är täckta genom detta kontrakt.
 • Hyrestagaren godkänner uttryckligen att “Amorgos Blue Rent a Car” inte är ansvariga för någon skada eller förlust hos hyrestgaren eller tredje part under hyrestiden och inget krav kan ställas mot “Amorgos Blue Rent a Car” för ovanstående orsak.
 • Kontrakthållaren är ansvarig och kommer att bli debiterad för alla skador, slitage eller överdrivna fläckar på inredningen och yttre delarna av bilen. Den krävda summan beror på vald försäkringsnivå.
×

Do not hesitate to contact us for information and availability via WhatsApp or send us an email to [email protected]

× Contact Us Via WhatsApp